Denne webside knytter sig til LÆSENØGLEN til elever i 2.-5. klasse, der har brug for at arbejde målrettet og systematisk med grundlæggende læsestrategier.

Her får du adgang til en netudgave af bøgerne. Teksterne er indtalt til oplæsning på både ord- og sætningsniveau.

Læs mere om adgangsbetingelserne i lærerdelen.
Lærerdelen
indholder oplysninger om
materialets indhold, prøvesider
fra netudgaven samt sider
der kan downloades.
Elevdelen
Adgang til netudgaven
af de 5 bøger kræver
et password.